Røyseløkka

 

Hos Røyseløkka har vi oppgradert deres parkeringsfasiliteter. 
Her har vi hatt masseutskiftning da det var sprengstein underlag tidligere. Vi har laget en ny støttemur med larvikittblokker.
Vi har også satt opp larvikittblokker i forkant av lekeplassen, slik at biler ikke parkerer der barn skal leke. 

1AD65891-C340-4E73-952A-D100D6DE07AB
F35A3A30-0862-40DA-9D38-9BA8E3325994
80100F0F-AEF1-45F4-BD2E-582EC1C952D2
C8D39CAB-A18C-44F0-91A5-8274253216F1
6CB34D9B-BD7E-4EB0-958E-FD2FEE1EFBDC
7A15A8F5-7062-4124-873F-563771048AFB